HISTORY OF MOSAIC LAMP

HISTORY OF MOSAIC LAMP (Turkish Mosaic Lamp)

During the history of art, human beings saw colored and colored stones side by side, and they saw that functional and effective painting surfaces could be formed. The most beautiful mosaic panels of the world and technical developments in Zaman have taken place in Roman and Byzantine art. Italian mosaics in Ravenna, Pompei, Kariye in Istanbul, And gave basakites in Anatolian cities and temples.


There is a characteristic of painting with mosaic technique, such as being able to withstand time and over time. When used in and out of architecture, there is always a negativity. It is like mosaic panels that feel us the texture and the life of the antique cities of Anatolia, which can be seen in the antique mosaic museum and in the last years Zeugma.


In 1950, the artist, Bedri Rahmi Eyuboglu, who gave the most striking examples of the mosaic from the 1950s onwards, should also be mentioned in the large-sized panels of Ferruh Basaga, Devrim Erbil and Turan Erol.
After 1970 years, the mosaic art came to be forgotten due to the effect of the ceramics effect. However, the mosaic art was developed in Anatolia and its history went up to 6000 years.
Birthplace of mosaic lamp is known as Turkey.

mosaic lamp

antique mosaic

HOW DO A MOSAIC LAMP DO?

The colored glass mosaic lamp in the form of a large plate is cut into small small pieces with the help of special scissors. All handmade, including assembly. Even the smallest candle holders are estimated to take 35 to 45 minutes.

 

MOSAIC LAMBASI TARİHİ (Türk mozaik lamba)

Sanat tarihinde insanoğlu renkli ve renkli taşları yan yana gördü ve işlevsel ve etkin boyanın oluşabileceğini gördüler. Dünyanın en güzel mozaik panelleri ve Zaman’daki teknik gelişmeler Roma ve Bizans sanatında gerçekleşti. İstanbul’daki Ravenna, Pompei, Kariye’deki İtalyan mozaikleri, Anadolu kentleri ve tapınaklarında basakitler verdi.
Mozaik tekniğiyle, zaman ve zamana dayanabilen bir resim özelliği vardır. Mimaride girip çıkarken, her zaman olumsuzluklar vardır. Antik mozaik müzesinde ve son yıllarda Zeugma’da görülebilen, Anadolu antik kentlerinin dokusunu ve hayatını hisseden mozaik paneller gibidir.
1950’de sanatçı, 1950’lerden itibaren mozaikte en çarpıcı örnekleri veren Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ferruh Basaga, Devrim Erbil ve Turan Erol’in büyük boyutlu panellerinde de belirtilmelidir.
1970 yılından sonra mozaik sanatı, seramik etkisinin etkisiyle unutuldu. Ancak, mozaik sanatı Anadolu’da gelişti ve tarihi 6000 yılına kadar çıktı.
Mozaik lambanın doğduğu yer Türkiye olarak bilinir. MOSAİK LAMBA NASIL YAPMALIDIR? Anadolu’da mozaik sanatı geliştirilmiş ve tarihi 6000 yılına kadar çıkmıştır. Mozaik lambanın doğduğu yer Türkiye olarak bilinir. MOSAİK LAMBA NASIL YAPMALIDIR? Anadolu’da mozaik sanatı geliştirilmiş ve tarihi 6000 yılına kadar çıkmıştır. Mozaik lambanın doğduğu yer Türkiye olarak bilinir.

MOSAİK LAMBA NASIL YAPMALIDIR?

Büyük bir plaka şeklindeki renkli cam, özel makaslarla küçük küçük parçalara kesilir. Montaj da dahil olmak üzere tüm el yapımı. Hatta en küçük mumluk sahiplerinin bile 35 ila 45 dakika sürmesi tahmin ediliyor.